Dla nas liczy się zespół – jego efektywność oraz czas, cele i koszty, które poniesie Klient. Dlatego zanim zaproponujemy odpowiednie rozwiązania, dokładnie sprawdzimy obecną sytuacje i oczekiwania organizacji.
W naszym działaniu zawsze pamiętamy, że każdy projekt rozwojowy ma odpowiadać na konkretne wyzwania biznesowe Klientów. Realizując projekty, czerpiemy z naszych doświadczeń i z benchmarków rynku, dostarczając sprawdzone rozwiązania. Jednocześnie dbamy o to, by patrzeć szeroko na każdą organizację oraz integrować jej potrzeby i cele z zasobami i możliwościami, jakie posiada.

Jak to wygląda w praktyce?


1.faza analizy sytuacji

Jak jest teraz?

Poznajemy kontekst organizacyjny i personalny, identyfikujemy interesariuszy i czynniki ryzyka. Chcąc zapewnić duże zaangażowanie uczestników projektu, sprawdzamy, jaka jest kultura uczenia się danej organizacji i uwzględniamy to w projektowanym rozwiązaniu.

2. Faza projektowania rozwiązania

Jak ma być?

Określamy stan końcowy: co Klient chce zobaczyć, usłyszeć i poczuć po wdrożeniu rozwiązania. Precyzujemy problemy, oczekiwane efekty projektu oraz wynikające z nich cele biznesowe Klienta.  Projektujemy i dopasowujemy  najlepszy sposób osiągnięcia celu. Określamy odpowiednie mierniki efektywności działań.

3. Faza realizacji

Jak to osiągnąć?

W tym etapie wykonujemy różnorodne działania,  np. określamy sposób komunikacji zmiany, dostarczamy wiedzę i rozbudowujemy umiejętności.

4. Faza wdrożenia

Jak utrzymać zmianę?

Kluczowym momentem każdego projektu rozwojowego jest wdrożenie w życie projektowanych zmian. Naszym celem jest ich utrwalenie w organizacji. Bierzemy za to współodpowiedzialność. Wspieramy budowę poczucia odpowiedzialności pracowników za utrzymanie wprowadzanych zmian.  Pomagamy Klientom zadbać o to, żeby nawet najmniejszy sukces w zmianie był rozpoznany, nagłośniony i znalazł naśladowców w całej organizacji.

5. Faza ewaluacji

Jakie są rezultaty?

Sprawdzamy, jakie efekty wdrożenia osiągnęła organizacja i na jakie bariery natrafiła. Wspieramy Klientów w rozpowszechnianiu wiedzy na temat doświadczonych zmian oraz budowania kultury dzielenia się wiedzą i doświadczeniem – tak, by z projektu na projekt firma mogła doskonalić swoje działania i poprawiać swoją pozycję na rynku.

Co nas wyróżnia?

Twarde dowody

Proponowane przez nas rozwiązania są sprawdzone, najczęściej mają naukowe podstawy.

Różnorodność podejść i metod

Cały czas poszerzamy nasz warsztat i proponujemy Klientom nowoczesne metody działania.

Ekologia

Wierzymy, że najlepszą drogą do wzrostu efektywności  biznesu jest stwarzanie człowiekowi odpowiedniego środowiska do rozwoju.