Co robimy?

Szkolenia

Kompetencja to połączenie naszej wiedzy, umiejętność jej wykorzystania w działaniu oraz postawa wobec działania.

W ramach realizowanych szkoleń dbamy o wszystkie elementy istotne w ramach rozwoju kompetencji Twoich pracowników:

WIEM, jak coś zrobić + POTRAFIĘ to zrobić (doświadczenie) + CHCĘ to zrobić

Odpowiednie kompetencje i ich poziom to zasób, który prowadzi do prawidłowej realizacji zadań, a właściwa realizacja zadań jest źródłem efektywności. Inaczej mówiąc, kompetencje są nam potrzebne do tego, by być efektywnym.

Specjalizujemy się w realizacji szkoleń z zakresu:

 • przywództwa,
 • efektywności osobistej,
 • sprzedaży i obsługi klienta.

Nasze szkolenia mają charakter warsztatowy i koncentrują się na rozwoju konkretnych kompetencji. Warsztaty prowadzone są wyłącznie za pomocą metod aktywnych – 20% TEORII I 80 % PRAKTYKI – zgodnie z zasadami uczenia się ludzi dorosłych. Opierają się głównie na ćwiczeniach, symulacjach i grach. Podczas szkoleń uczestnicy i uczestniczki mają możliwość dokonania autodiagnozy przy pomocy kwestionariuszy oraz ćwiczenia konkretnych umiejętności poprzez scenariusze sytuacyjne i otrzymane informacje zwrotne. Podsumowaniem szkolenia jest realizacja  „Action Planu”, czyli sformułowanie nowych zachowań  poprzez indywidualny plan działania.

Klienci wybierają nas, gdy:

 • poziom umiejętności pracowników nie wystarcza do realizacji aktualnych celów,
 • chcą poznać pełen potencjał zatrudnionych pracowników,
 • planują wzmacnianie możliwości zespołu,
 • chcą przygotować zespół do nowych zadań i wyzwań.

Zarządzanie rozwojem kompetencji wiąże się:

 • dopasowaniem członków zespołu do poszczególnych działań,
 • wykorzystywaniem potencjału i talentów zespołu,
 • zwiększeniem efektywności pracy,
 • zwiększaniem zaangażowania i poczucia satysfakcji z pracy pracowników (jesteśmy dobrzy w tym, co lubimy robić i lubimy robić to, w czym jesteśmy dobrzy).