Co robimy?

Coaching

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie Klienta/Klientki oraz wspieranie Go/Jej w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby).

To też narzędzie rozwoju  wspierające realizację celów biznesowych, które przekładają się bezpośrednio na zyski firmy. Coaching, jako metoda budowania przywództwa, efektywności, bazuje na wiedzy i doświadczeniu  coachee – klienta coachingu.

Coaching  oparty  jest  na  całkowitej dobrowolności, równości, szacunku i partnerskiej relacji. Coaching to możliwość odkrycia potencjału, odwaga do zwalczania  barier i blokad w osiąganiu upragnionego celu. Coaching może być prowadzony indywidulanie lub grupowo.

Kiedy warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia coacha?

 • gdy menadżer staje przed nowym wyzwaniem,
 • gdy potrzeba wyzwań, rozwoju,
 • gdy brakuje motywacji,
 • gdy pojawia się nowa rola biznesowa,
 • gdy po szkoleniu pracownikom trudno wdrożyć zmiany,
 • gdy organizacja przechodzi przez zmiany,
 • gdy pojawia się syndrom wypalenia zawodowego

Action Learning – coaching grupowy,

Jest to metoda coachingu grupowego, która  służy rozwiązywaniu problemu, rozwijaniu kompetencji oraz wprowadzaniu innowacji.

Action Learning opiera się na kilku założeniach:

I   Dorośli ludzie mają:

 • wiedzę i doświadczenie zdobyte w różnych sytuacjach życiowych, których mogą użyć do osiągania aktualnych celów,
 • wewnętrzny potencjał do zmiany, który sprawia, że przez całe życie mogą się rozwijać.

II Oba te czynniki uaktywniają się w przyjaznej i wspierającej grupie – od 4 do 6 osób.

Dlaczego Action Learning działa?

 • daje przestrzeń do omówienia ważnych tematów,
 • 4-5 osób słucha, wspiera, dzieli się doświadczeniem w kontekście celu,
 • każdy uczestnik i uczestniczka deklarują na forum jakie działania podejmą do następnej sesji,
 • pozwala uczyć się od siebie nawzajem.